Blog Awist

Nowości z życia firmy aktualności technologiczne
Next-generation access - BIAŁE PLAMY TELEKOMUNIKACYJNE

Biała plama NGA (Next-generation access) to punkt adresowy, który nie znajduje się w zasięgu sieci dostępu do Internetu umożliwiającej świadczenie usług dostępowych o przepustowości co najmniej 30 Mb/s (a w przypadku lokalizacji placówki oświatowej – o przepustowości co najmniej 100 Mb/s).

Jak dużo jest gospodarstw domowych, do których taka usługa nie dociera każdy z nas ma świadomość, a jak powiedział jeden z przedstawicieli rządu : "Dzisiaj szybki Internet jest ważniejszy czasami niż ciepła woda w kranie". Projekt Polska Cyfrowa zakłada wielomilionowe inwestycje w rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej na kolejne lata, ale jest to jednak kropla w morzu potrzeb i nadal wielu potencjalnych odbiorców w kraju będzie mogło jedynie liczyć na lokalnych dostawców.

Firma Awist, w latach 2014-2016, była realizatorem dwóch projektów unijnych: Zapewnienie dostępu do Internetu na obszarze gmin Dobra i Tymbark (w tym Podłopień i Tymbark Zamieście) oraz Dostarczenie Internetu na etapie ostatniej mili Gmina Dobczyce (w skład której wchodzą miejscowości: Kornatka, Sieraków, Dziekanowice, Nowa Wieś, Rudnik, Bieńkowice, Niezdów, Skrzynka, Stadniki, Kędzierzynka, Brzezowa, Wrząsowice, Lusina).

Mimo iż, projekty te obejmowały dość spory obszar terytorialny - zwłaszcza Dostarczenie Internetu na etapie ostatniej mili Gmina Dobczyce - nadal w tych rejonach pozostaje wiele domostw nie objętych infrastrukturą światłowodową. Jako, że projekty te zostały ukończone i w pełni odebrane przez komisję ds. realizacji projektów UE, firma Awist nadal kontynuuje rozbudowę tej infrastruktury w ramach własnych możliwości zarówno finansowych jak i terenowych. Szerokie spektrum działania zapewniają nam umowy ramowe na najem podbudowy słupowej i kanalizacyjnej z sieciami Tauron i Orange oraz przepisy Mega Ustawy o wspieraniu usług i rozwoju sieci telekomunikacyjnych. Na obszarach, na których tej infrastruktury nie ma lub na odcinkach, na których występują jakieś przerwy uzupełniamy luki w ramach naszych własnych możliwości.

Nasze działania często oparte są na Państwa zapytaniach o dostępność usług i na Państwa zamówienie. Zachęcamy Państwa do kontaktu w sprawie określenia możliwości technicznych na obszarach Gminy Dobczyce, Tymbark, Mogilany, Wieliczka i okolice.