Praca w Awist

  • Pracownik na stanowisko instalatora
  • CV prosimy przesyłać na adres: biuro@awist.pl

Prosimy o zawarcie w Państwa CV klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)."