Powiadomienia

Informacje o planowanych pracach i aktualnych awariach
Aktualne awarie
Awaria na ul. Opatkowickiej
Uszkodzenie kabla magistralnego do ul. Opatkowickiej. Przewidywany czas usunięcia awarii godzina 16:00
Planowane prace

Brak zaplanowanych prac konserwacyjnych.